0728.262.783
contact@e-autorizatii.ro
Str. Transilvaniei Nr. 24
Bucuresti
8:00 AM - 17:00 PM
Luni - Vineri

CERTIFICAT DE URBANISM (CU)

 

Certificatul de Urbanism (CU) este un prim pas al procesului de autorizare a lucrărilor sau modificărilor, document ce este emis de Direcția de Urbanism din cadrul primăriei pe raza căreia se află terenul sau construcția pe care se va face investiția. Daca terenul se află într-o comună de mici dimensiuni, fără serviciu propriu de urbanism, certificatul respectiv se va obține de la Consiliul Județean.

Termenul de eliberare a unui Certificat de Urbanism: 15 - 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia

Valabilitatea unui Certificat de Urbanism: 6 luni, 12 luni sau 24 luni in functie de complexitatea proiectului (perioadă ce se poate prelungi o singură dată cu încă 12 luni)

Rolul unui Certificat de Urbanism:  informează cu privire la principalele caracteristici ale construcțiilor care se pot executa pe un teren și specifică tipul de documentații care sunt necesare pentru obținerea autorizației de construire, inclusiv avizele și acordurile necesare.

Documente necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism:

 • cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism
 • extras de carte funciară la zi - nu trebuie depășite cele 30 de zile de la data ridicării documentului
 • planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză
 1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară este nevoie de planurile de încadrare în zonă/ortofotoplan, la din scările 1:5000 si 1:1000 sau 1:2000 si 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către institutiile abilitate
 2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară este nevoie de planurile cadastrale: plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1:500 si plan de incadrare in zona 1:2000. 

 

 

 • copie acte de proprietate asupra terenului și/sau imobilului
 • copie act de identitate proprietar sau certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului în cazul societăților comerciale
 • împuternicire pentru persoana care depune documentele în cazul societăților comerciale
 • fotografii faţade pentru construire balcoane, amplasare firme, reclame etc.
 • chitanță privind achitarea taxei (calculeaza aici in functie de suprafata constructiei) pentru eliberarea C.U
 • alte documente necesare, după caz: memoriu tehnic

E-Autorizații – Firmă specializată în obținerea autorizărilor și avizelor

Plecând de la documentele furnizate de dvs. realizăm analiza documentației și vă prezentăm soluția optimă în funcție de stadiul în care se află lucrarea, venind cu o ofertă de servicii personalizată.

E-Autorizații – Firmă specializată în obținerea autorizărilor și avizelor

Plecând de la documentele furnizate de dvs. realizăm analiza documentației și vă prezentăm soluția optimă în funcție de stadiul în care se află lucrarea, venind cu o ofertă de servicii personalizată.

CONTACT

 • dummy Despot Voda 21, Bucuresti

 • dummy 0700.000.000

 • dummy contact@desy.ro

Newsletter

Trimite-ne emailul tau si fii primul care afla noutatile!

call